Modulhandbücher

Bachelor of Arts Heilpädagogik

Modulhandbuch, gültig ab HS 2015/2016

Bachelor of Arts Waldorfpädagogik

Modulhandbuch, gültig ab HS 2015/2016

Master of Arts Waldorfpädagogik
Schwerpunkt Klassenlehrer mit Fach
Schwerpunkt Klassenlehrer mit inklusiver Pädagogik

Modulhandbuch, gültig ab HS 2015/2016